BsGW

BSGW staat voor Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. BSGW is belast met de taak van de gemeente Maastricht om waterschappen en gemeentelijke belastingen te implementeren. Deze samenwerking is bedoeld om het maatschappelijk rendement te maximaliseren van samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van heffingen en inning van belastingen.

Iedereen die in de stad Maastricht is geregistreerd, moet belasting betalen aan het BSGW. Het kan echter zijn dat u niet altijd een brief en een factuur hierover ontvangt. In dat geval heeft uw huisbaas of een huidgenoot de brief ontvangen. Het is belangrijk om te weten dat u als huurder hierover de verplichting heeft om te betalen, ook als uw huisbaas of huisgenoot u hierom vraagt.

Zie meer informatie over de BSGW op https://www.bsgw.nl/en/